LI-2 Er jian

Galimi pavadinimai: 2GI, GI2

Ypatybės.
Rankos Yang Ming storosios žarnos meridiano 2 taškas.
Storosios žarnos meridiano Ying (šaltinio) taškas.
Storosios žarnos meridiano Vandens taškas.
Storosios žarnos meridiano raminantis taškas.

Taško vieta.
Taškas simetrinis. Jis yra ant plaštakos vidinės briaunos, prie artimojo pirštakaulio pamato.

欧灵丹